Stanowisko paletyzujące oparte o robota współpracującego dedykowane do układania kartonów na paletach.

W skład stanowiska do paletyzacji w pełnym zestawieniu wchodzą trzy podzespoły:

  1. Mobilna rama nośna, na której znajduje się sterownik robota, ramię robota oraz szafa sterownicza z panelem operatorskim.
  2. Transporter kartonów umożliwiający dostarczenie do pobrania przez robota artykułów w odpowiedniej orientacji.
  3. Mobilny stół na przekładki paletowe (jako opcja).

Stanowisko wymaga zasilania w energię elektryczną oraz sprężonego powietrza. Dzięki specjalnej konstrukcji ramy nośnej do transportu wewnątrzzakładowego wystarczy ręczny wózek paletowy.

Stanowisko paletyzujące dedykowane jest do układania kartonów na paletach. Użytkownik poprzez interfejs na panelu HMI ma możliwość zdefiniowania wzoru paletyzacji, który stanowi odniesienie dla robota w trakcie procesu paletyzacji. Dzięki zastosowaniu transportera lamelowego z systemem umożliwiającym obracanie kartoników, dostarczane do stanowiska kartony mogą być odpowiednio orientowane przed przekazaniem ich do miejsca pobrania przez robota. Robot wykorzystuje narzędzie, które wyposażone jest w system pobierania podciśnieniowego. W każdym cyklu robot pobiera kartony z transportera, a następnie odkłada je na wcześniej podstawionej przez użytkownika palecie, według wybranego wzoru paletyzacji. Dzięki możliwości paletyzowania na dwóch paletach jedna po drugiej, stanowisko nie wymaga zatrzymywania po ukończeniu procesu dla pierwszej z palet. System po zapełnieniu pierwszej palety automatycznie rozpoczyna paletyzację na drugiej zapewniając ciągłość procesu.

Stanowisko, po doposażeniu w stół do przekładek, może nakładać przekładki paletowe, zarówno sztywne jak i wiotkie.

Dzięki dostosowaniu ciężaru stanowiska oraz odpowiedniemu mocowaniu do transportera nie jest wymagane jego kotwienie do posadzki. Takie rozwiązanie daje możliwość instalacji stanowiska na różnych liniach w krótkim czasie.