Contact info

e-mail: office@automatec.pl
tel. +48 75 721 33 29
web: http://www.automatec.pl

Address

ul. Esperantystów 50
59-800 Lubań

NIP: 613-14-61-319, KRS: 0000124522
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Konto: Bank Zachodni WBK O/Lubań 09 1090 1955 0000 0001 0493 7042
Kapitał zakładowy 500 000 PLN
BDO 000142759

Contact us

Send a message using the form

Sales Department

Sales Director
Marek Kowalski
tel. 48 728-468-564 (8.00-16.00)
m.kowalski@automatec.pl

Sales Manager
Łukasz Dopierała
+48 795-161-007 (8.00-16.00)
l.dopierala@automatec.pl

AUTOMATEC Sp. z o.o.

NIP: 613-14-61-319, KRS: 0000124522
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Konto: Bank Zachodni WBK O/Lubań
09 1090 1955 0000 0001 0493 7042
Kapitał zakładowy 500 000 PLN

BDO 000142759